Kvalificerad rådgivning och revision

Efter att i många år arbetat på större revisionsbyråer såsom BDO, Ernst & Young och Grant Thornton står Mats Christensson nu på egna ben via bolaget MGC Revision AB. Vi sysslar främst med revision och rådgivning för ägarledda bolag och bostadsrättsföreningar. MGC är en liten byrå, med ett brett kontaktnät.

En professionell revision ger er säkerhet och ökar trovärdigheten för företaget.

© Copyright MGC Revision 2017 | Slånbärsgatan 12 | 722 23 Västerås | info@mgcrevision.se | 070-548 64 65